Showing posts with label Vairamuthu. Show all posts
Showing posts with label Vairamuthu. Show all posts

அடி நீயிங்கே…அடி நீயிங்கே…
நீயிங்கே நீயிங்கே பூச்சூடும் வாளெங்கே தாலி கட்ட கழுத்து அரிக்குதே